X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårMai2024Hele tiden
Temperatur (F)62.1 ↑ 63.1 (12:41)
↓ 52.3 (05:41)
↑ 66.6 (16:11)
↓ 53.8 (01:31)
↑ 83.7 (14)
↓ 36.7 (23)
↑ 83.7 (Mai 14)
↓ 26.1 (Jan 18)
↑ 97.5 (2022 Jul 19)
↓ 20.5 (2021 Feb 13)
Regn (in)0 0.000.009.7818.98134.51
Luftfuktighet (%)72 ↑ 91 (06:31)
↓ 69 (12:01)
↑ 94 (00:11)
↓ 51 (16:11)
↑ 97 (1)
↓ 48 (23)
↑ 100 (Feb 21)
↓ 48 (Apr 23)
↑ 100 (2020 Nov 11)
↓ 25 (2022 Jul 19)
Duggpunkt (F)52.9 ↑ 54.7 (10:41)
↓ 49.1 (04:11)
↑ 55.8 (12:31)
↓ 45.7 (17:01)
↑ 66.0 (13)
↓ 25.5 (23)
↑ 66.0 (Mai 13)
↓ 19.2 (Jan 9)
↑ 73.8 (2023 Sep 10)
↓ 16.3 (2021 Feb 14)
Trykk (inHg)30.02 ↑ 30.06 (00:11)
↓ 30.02 (13:11)
↑ 30.06 (22:31)
↓ 29.98 (00:11)
↑ 30.46 (11)
↓ 29.34 (1)
↑ 30.66 (Jan 9)
↓ 28.71 (Feb 22)
↑ 44.30 (2022 Des 8)
↓ 0.00 (2022 Aug 29)
Vind (mph)5.6 11.4 (10:31)13.3 (12:41)26.0 (19)33.7 (Jan 3)45.0 (2022 Feb 18)
Vindkast (mph)2 16.3 (11:11)19.6 (12:11)39.1 (15)58.7 (Jan 2)58.7 (2024 Jan 2)
Sol (w/m2)111 939 (12:31)993 (13:01)1013 (23)1013 (Mai 23)1148 (2022 Mai 27)
UV (Index)1.1 4.7 (13:01)5.4 (13:11)5.9 (23)5.9 (Mai 23)7.4 (2022 Jun 10)