X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårFebruar2024Hele tiden
Temperatur (F)43.2 ↑ 43.3 (10:31)
↓ 38.3 (00:31)
↑ 44.2 (11:51)
↓ 38.5 (07:01)
↑ 56.3 (15)
↓ 34.2 (8)
↑ 56.3 (Feb 15)
↓ 26.1 (Jan 18)
↑ 97.5 (2022 Jul 19)
↓ 20.5 (2021 Feb 13)
Regn (in)0.11 0.110.354.577.35122.88
Luftfuktighet (%)96 ↑ 96 (08:11)
↓ 92 (00:11)
↑ 98 (17:11)
↓ 82 (13:31)
↑ 100 (21)
↓ 70 (7)
↑ 100 (Feb 21)
↓ 60 (Jan 9)
↑ 100 (2020 Nov 11)
↓ 25 (2022 Jul 19)
Duggpunkt (F)42.1 ↑ 42.1 (10:21)
↓ 36.3 (00:11)
↑ 40.6 (10:21)
↓ 36.5 (07:11)
↑ 55.4 (15)
↓ 31.8 (8)
↑ 55.4 (Feb 15)
↓ 19.2 (Jan 9)
↑ 73.8 (2023 Sep 10)
↓ 16.3 (2021 Feb 14)
Trykk (inHg)29.56 ↑ 29.56 (00:11)
↓ 29.51 (04:31)
↑ 29.58 (22:11)
↓ 29.33 (00:11)
↑ 30.50 (17)
↓ 28.71 (22)
↑ 30.66 (Jan 9)
↓ 28.71 (Feb 22)
↑ 44.30 (2022 Des 8)
↓ 0.00 (2022 Aug 29)
Vind (mph)6.1 8.0 (04:01)13.5 (13:11)29.6 (6)33.7 (Jan 3)45.0 (2022 Feb 18)
Vindkast (mph)6.1 13.8 (03:41)19.6 (12:51)40.8 (6)58.7 (Jan 2)58.7 (2024 Jan 2)
Sol (w/m2)104 116 (10:01)171 (13:01)459 (13)459 (Feb 13)1148 (2022 Mai 27)
UV (Index)0 0.0 (00:11)0.6 (11:31)0.9 (22)0.9 (Feb 22)7.4 (2022 Jun 10)