X  Blizu Oficijelna AQ senzor - Medemblikkerweg, Wieringerwerf

  pm2.5 pm10 O3 AQI klasifikacija       
Trenutno 1.6 0.4 0.1 1.6 FairAQ  
    

Prognozamini pros maksmini pros maksmini pros maks           
13-07-20240.20.40.50.30.40.50.10.10.10.5Dobar kvalitet vazduha
     
14-07-20240.30.50.70.30.40.60.10.10.10.7Dobar kvalitet vazduha
     
15-07-20240.411.30.40.8100.10.11.3FairAQ 
    
16-07-20240.40.710.40.50.60.10.10.11Dobar kvalitet vazduha
     
17-07-20240.70.70.70.60.60.80.10.10.10.8Dobar kvalitet vazduha
     
            

klasifikacija AQI Efekti na zdravlje treba da se zasnivaju samo na prosečnim vrednostima od 24 sata.
Dobar kvalitet vazduha 0-1 Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, a zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik
FairAQ 1-2 Kvalitet vazduha je prihvatljiv; međutim, za neke zagađivače može postojati umerena zdravstvena briga za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osetljivi na zagađenje vazduha.
Umeren kvalitet vazduha 2-3 Pripadnici osetljivih grupa mogu iskusiti zdravstvene efekte. Široka javnost verovatno neće biti pogođena.
PoorAQ 3-4 Svako može početi da iskušava zdravstvene posledice; članovi osetljivih grupa mogu iskusiti ozbiljnije zdravstvene posledice.
VeryPoorAQ 4-5 Upozorenje o zdravlju: svi mogu imati ozbiljnije zdravstvene posledice
ExtremelyPoorAQ > 5 Zdravstvena upozorenja za vanredne uslove. Verovatnije je da će to biti pogođeno celokupnom populacijom
 Više informacija:  EPA indeks kvaliteta vazduha      Podaci senzora snimljeni u: 14-07-2024 10:00