X  Blizu Oficijelna AQ senzor - Medemblikkerweg, Wieringerwerf

  pm2.5 pm10 O3 AQI klasifikacija       
Trenutno 0.4 0.8 0.1 0.8 Dobar kvalitet vazduha
     

Prognozamini pros maksmini pros maksmini pros maks           
12-06-20240.40.40.50.50.50.60.10.10.10.6Dobar kvalitet vazduha
     
13-06-20240.51.11.60.50.80.900.10.11.6FairAQ 
    
14-06-20240.50.92.40.30.51.20.10.10.12.4Umeren kvalitet vazduha  
   
15-06-20240.40.50.80.30.50.800.10.10.8Dobar kvalitet vazduha
     
16-06-20240.50.50.50.60.80.80.10.10.10.8Dobar kvalitet vazduha
     
            

klasifikacija AQI Efekti na zdravlje treba da se zasnivaju samo na prosečnim vrednostima od 24 sata.
Dobar kvalitet vazduha 0-1 Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, a zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik
FairAQ 1-2 Kvalitet vazduha je prihvatljiv; međutim, za neke zagađivače može postojati umerena zdravstvena briga za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osetljivi na zagađenje vazduha.
Umeren kvalitet vazduha 2-3 Pripadnici osetljivih grupa mogu iskusiti zdravstvene efekte. Široka javnost verovatno neće biti pogođena.
PoorAQ 3-4 Svako može početi da iskušava zdravstvene posledice; članovi osetljivih grupa mogu iskusiti ozbiljnije zdravstvene posledice.
VeryPoorAQ 4-5 Upozorenje o zdravlju: svi mogu imati ozbiljnije zdravstvene posledice
ExtremelyPoorAQ > 5 Zdravstvena upozorenja za vanredne uslove. Verovatnije je da će to biti pogođeno celokupnom populacijom
 Više informacija:  EPA indeks kvaliteta vazduha      Podaci senzora snimljeni u: 13-06-2024 04:00