X  Lukk Offisiell sensostasjon - Medemblikkerweg, Wieringerwerf

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikasjon       
Gjeldene 0.6 0.4 0.1 0.6 God luftkvalitet
     

Værvarselmin gj.sn. maxmin gj.sn. maxmin gj.sn. max           
15-04-20240.30.61.50.40.61.20.10.10.11.5FairAQ 
    
16-04-20240.20.40.60.40.50.70.10.10.10.7God luftkvalitet
     
17-04-20240.20.30.40.30.40.50.10.10.10.5God luftkvalitet
     
18-04-20240.20.30.40.30.40.50.10.10.10.5God luftkvalitet
     
19-04-20240.40.40.40.40.40.40.10.10.10.4God luftkvalitet
     
            

klassifikasjon AQI Helseeffektene bør bare være basert på 24-timers gjennomsnittsverdier.
God luftkvalitet 0-1 Luftkvaliteten anses å være tilfredsstillende, og luftforurensning utgjør liten eller ingen risiko
FairAQ 1-2 Luftkvalitet er akseptabel; for noen forurensende stoffer kan det imidlertid være et moderat helseproblem for et veldig lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning.
Moderat luftkvalitet 2-3 Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helseeffekter. Det er ikke sannsynlig at publikum vil bli berørt.
PoorAQ 3-4 Alle kan begynne å oppleve helseeffekter; medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter.
VeryPoorAQ 4-5 Helsevarsel: alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter
ExtremelyPoorAQ > 5 Helsevarsler om krisesituasjoner. Det er mer sannsynlig at hele befolkningen blir berørt
 Mer informasjon:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fanget kl: 16-04-2024 02:00