X  Tanca Estació de QA oficial - Medemblikkerweg, Wieringerwerf

  pm2.5 pm10 O3 IQA classificació       
Actual 0.5 0.3 0.1 0.5 Bona qualitat de l’aire
     

Predicciómin avg maxmin avg maxmin avg max           
12-06-20240.40.40.50.50.50.60.10.10.10.6Bona qualitat de l’aire
     
13-06-20240.51.11.60.50.80.900.10.11.6FairAQ 
    
14-06-20240.50.92.40.30.51.20.10.10.12.4Qualitat de l’aire moderada  
   
15-06-20240.40.50.80.30.50.800.10.10.8Bona qualitat de l’aire
     
16-06-20240.50.50.50.60.80.80.10.10.10.8Bona qualitat de l’aire
     
            

classificació IQA Els efectes sobre la salut s'han de basar només en valors mitjans de les 24 hores.
Bona qualitat de l’aire 0-1 La qualitat de l’aire es considera satisfactòria i la contaminació atmosfèrica presenta poc o cap risc
FairAQ 1-2 La qualitat de l’aire és acceptable; no obstant això, per a alguns contaminants pot haver-hi una preocupació moderada per a la salut per a un nombre molt reduït de persones que són inusualment sensibles a la contaminació atmosfèrica.
Qualitat de l’aire moderada 2-3 Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És probable que el públic en general no es vegi afectat.
PoorAQ 3-4 Tothom pot començar a experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus sobre la salut.
VeryPoorAQ 4-5 Alerta sobre la salut: tothom pot experimentar efectes més greus sobre la salut
ExtremelyPoorAQ > 5 Advertiments sanitaris d’emergència. És més probable que tota la població es vegi afectada
 Més informació:  Índex de qualitat de l’aire EPA      Dades del sensor capturades a: 13-06-2024 03:00